(...ВОДСТВО)

Mürəkkəb sözlərin azərbaycanca "-darlıq", "-çılıq" şəkilçiləri ilə verilən ikinci tərkib hissəsi; məs.: скотоводство (maldarlıq); лесоводство (meşəçilik).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.145248106 M: 1 D: 1