(...ВОДСТВО)

Mürəkkəb sözlərin azərbaycanca "-darlıq", "-çılıq" şəkilçiləri ilə verilən ikinci tərkib hissəsi; məs.: скотоводство (maldarlıq); лесоводство (meşəçilik).

Русско-азербайджанский словарь 

(...ГЛАВЫЙ) →← (...ВИДНЫЙ)

T: 0.070171277 M: 3 D: 3