ЭССЕ

Ср нескл. esse (ədəbi, fəlsəfi, ictimai problemləri sistematik elmi şəkildə deyil, sərbəst şəkildə şərh edən oçerk).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭССЕИСТ →← ЭСПЛАНАДА

T: 0.090991889 M: 3 D: 3