ЭПИГОН

М epiqon, təqlidçi (özünün müstəqil yaradıcılıq siması olmayıb, hər hansı bir bədii, ədəbi, elmi və başqa cərəyanı təqlid edən adam).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭПИГОНСКИЙ →← ЭПЕНТЕТИЧЕСКИЙ

T: 0.088823265 M: 3 D: 3