ЭННЫЙ

Прил. bir, hər bir, hər hansı bir, istənilən (düsturlarda latınca "n" hərfi ilə işarə olunur); энное число bir ədəd, hər hansı bir ədəd.

Русско-азербайджанский словарь 

ЭНСКИЙ →← ЭНКЛИТИЧЕСКИЙ

T: 0.135162694 M: 3 D: 3