ЭНКЛИТИКА

Ж dilç. enklitika (öz vurğusunu itirmiş və vurğusu olan sözdən sonra gəlib, vurğu cəhətdən onunla bir tam təşkil edən söz, məs.: rus dilində мой-то, тот-то sözlərindəki "то" hissəciyi).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭНКЛИТИЧЕСКИЙ →← ЭНИГМАТИЧНЫЙ

T: 0.073842087 M: 3 D: 3