ЭНИГМАТИЧНОСТЬ

Ж мн. нет müəmmalılıq, anlaşılmazlıq.

Русско-азербайджанский словарь 

ЭНИГМАТИЧНЫЙ →← ЭНИГМАТИЧЕСКИЙ

T: 0.086335585 M: 3 D: 3