ЭНДЕМ

М bot., zool. endem (ancaq müəyyən bir yerdə (ölkədə, ərazidə) yayılmış bitki ya heyvan).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭНДЕМИЧЕСКИЙ →← ЭНДАРТЕРИИТ

T: 0.103937465 M: 3 D: 3