ЭНДАРТЕРИИТ

М tib. endarteriit (arteriyaların daxili qişasının iltihabı).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭНДЕМ →← ЭНГАРМОНИЧЕСКИЙ

T: 0.072665162 M: 3 D: 3