ЭМЕРИТАЛЬНЫЙ

Прил.: эмеритальные кассы emerit kassaları (inq. əv. Rusiyada və bə'zi kapitalist ölkələrində xidmətçilərin təşkil etdiyi sığorta kassaları).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭМЕРИТУРА →← ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ

T: 0.084129816 M: 3 D: 3