ЭМБАРГО

Ср нескл. iqt. embarqo (1. bir ölkəyə mal gətirilməsinin və ya oradan mal çıxarılmasının qadağan edilməsi; 2. bir dövlətin cəza tədbiri olaraq başqa dövlətlərə məxsus gəmilərin öz limanına girməsini yaxud oradan çıxmasını qadağan etməsi).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭМБЛЕМА →← ЭМАНСИПИРОВАТЬСЯ

T: 0.095007921 M: 3 D: 3