ЭЛЕМЕНТ

М 1. kim., riyaz. element; 2. ünsür; чуждые (враждебные) элементы yad (düşmən) ünsürlər; 3. чаще мн. adam, şəxsiyyət; прогрессивные элементы tərəqqipərvər adamlar; 4. fiz. element (elektrik qüvvəsi hasil edən cihaz); 5. только мн. əsaslar, başlanğıc; элементы математики riyaziyyat əsasları; женский элемент köhn. qadınlar; arvad xeylağı; мужской элемент köhn. kişilər; kişi xeylağı.

Русско-азербайджанский словарь 

ЭЛЕМЕНТАРНОСТЬ →← ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

T: 0.070076892 M: 3 D: 3