ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА

Ж мн. нет 1. elektrik qüvvəsinin məsafəyə verilməsi; 2. elektrik qüvvəsinin məsafəyə verilməsi üçün avadanlıq, tikililər və s.

Русско-азербайджанский словарь 

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ →← ЭЛЕКТРОПАХОТА

T: 0.088437307 M: 3 D: 3