ЭЛЕКТРОДРЕНАЖ

М tex. elektrodrenaj (boş torpaqların elektrik vasitəsilə qurudulması və sıxlaşdırılması).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ →← ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ

T: 0.083141661 M: 3 D: 3