ЭЛЕКТРОДОИЛЬНЫЙ

Прил. k. t. elektrik cihazları vasitəsilə sağan.

Русско-азербайджанский словарь 

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ →← ЭЛЕКТРОДОИЛКА

T: 0.077632635 M: 3 D: 3