ЭЛЕКТРОДИНАМОМЕТР

М fiz. elektrodinamometr (elektrik cərəyanı qüvvəsini ölçən cihaz).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭЛЕКТРОДНЫЙ →← ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ

T: 0.095753668 M: 3 D: 3