ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Ж мн. нет fiz. elektrodinamika (fizikanın elektrik cərəyanının xassələrindən bəhs edən hissəsi)

Русско-азербайджанский словарь 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ →← ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИКА

T: 0.090179071 M: 3 D: 3