ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИКА

Ж мн. нет tib. elektrodiaqnostika (xəstəliklərin elektrik cihazları vasitəsilə müəyyən edilməsi).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА →← ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИЙ

T: 0.079684223 M: 3 D: 3