ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ

Прил. 1. fövqəl'adə, qeyri-adi, nadir; 2. rəs. inq. əv. ekstraordinar (ştatdanxaric, ştatdankənar); экстраординарный профессор köhn. ekstraordinar professor (keçmişdə ali məktəblərdə ştatdanxaric professorun tutduğu vəzifə).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКСТРАПОЛИРОВАННЫЙ →← ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

T: 0.077142154 M: 3 D: 3