ЭКСТРАГИРОВАННЫЙ

Прич. 1. çıxardılmış, qopardılmış; 2. kim. ayrılmış.

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКСТРАГИРОВАТЬ →← ЭКСТРАГИРОВАНИЕ

T: 0.091468794 M: 3 D: 3