ЭКСТИРПАЦИЯ

Ж мн. нет tib. ekstirpasiya (bədənin hər hansı üzvünün və ya onun bir hissəsinin kökündən rədd edilməsi).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКСТРА →← ЭКСТИРПАЦИОННЫЙ

T: 0.084256714 M: 3 D: 3