ЭКСТЕМПОРАЛИЯ

Ж köhn. ekstemporale (inq. əv. məktəbdə: qabaqcadan hazırlıqsız yazılı tərcümə məşqləri).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКСТЕНСИВНО →← ЭКСТЕМПОРАЛЕ

T: 0.108321149 M: 3 D: 3