ЭКСПРЕССИОНИЗМ

М мн. нет ədəb., incəsən. ekspressionizm (Qərbi Avropa ədəbiyyatında və incəsənətində: ifrat fərdiyyətçi, subyektivist və mistik cərəyan).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКСПРЕССИОНИСТ →← ЭКСПРЕССИВНЫЙ

T: 0.100761787 M: 3 D: 3