ЭКСПЛУАТАЦИЯ

I. ж мн. нет istismar. II. ж мн. нет istismar, işlətmə, mənfəət alma, istifadə etmə; эксплуатация нефтяных скважин neft quyularının istismarı (işlədilməsi); эксплуатация силы ветра külək qüvvəsindən istifadə edilməsi; сдать (ввести, пустить) в эксплуатацию предприятие müəssisəni işə salmaq.

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКСПЛУАТИРОВАНИЕ →← ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ

T: 0.08162019 M: 3 D: 3