ЭКСПЕРТИЗА

Ж ekspertiza (bir qərara gəlmək üçün hər hansı bir məsələnin mütəxəssislər tərəfindən öyrənilməsi).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКСПЕРТНЫЙ →← ЭКСПЕРТ

T: 0.085046239 M: 3 D: 3