ЭКСПАНСИЯ

Ж мн. нет (siyasi) ekspansiya, genişlənmə, yayılma (imperialist dövlətlərin yeni torpaq, müstəmləkə və bazarlar əldə etmək məqsədilə öz siyasi və iqtisadi nüfuzunu başqa ölkələrə yaymaq üçün yeritdikləri təcavüzkar siyasət).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКСПАТРИАНТ →← ЭКСПАНСИОНИСТСКИЙ

T: 0.082129104 M: 3 D: 3