ЭКСПАНСИВНЫЙ

Прил. ekspansiv; həddən artıq coşğun; hisslərini gizlədə bilməyən.

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКСПАНСИОНИЗМ →← ЭКСПАНСИВНОСТЬ

T: 0.083029409 M: 3 D: 3