ЭКСПАНСИВНОСТЬ

Ж мн. нет ekspansivlik; həddən artıq ürəyi açıqlıq, hisslərini gizlədə bilməməzlik.

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКСПАНСИВНЫЙ →← ЭКСПАНСИВНО

T: 0.103936474 M: 3 D: 3