ЭКРАНИРОВАТЬ

Сов. и несов. fiz., tex. ekranlamaq, pərdələmək (xarici tə'sirdən qorumaq üçün qabağına pərdə, sipər çəkmək).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКРАНИРОВКА →← ЭКРАНИРОВАННЫЙ

T: 0.07567597 M: 3 D: 3