ЭКЛИМЕТР

М geod. eklimetr (bir yerin üfüqə tərəf meyl xəttini təxmini olaraq tə'yin edən alət).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКЛИПТИКА →← ЭКЛЕР

T: 0.081141312 M: 3 D: 3