ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

М ekzistensializm (həyatın mə'nasızlığını, ictimai fəaliyyətin faydasızlığını, əxlaqın əsassızlığını sübut etməyə çalışan imperializm dövrü fəlsəfi cərəyanı).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТ →← ЭКЗЕРЦИЦИИ

T: 0.10079274 M: 3 D: 3