ЭКЗАРХ

М ekzarx (xristianlarda müstəqil kilsə ya ayrıca kilsə nahiyəsi başçısı).

Русско-азербайджанский словарь 

ЭКЗАРХАТ →← ЭКЗАНТЕМА

T: 0.084741476 M: 3 D: 3