АБРАЗИЯ

Ж abraziya (1. geol. dəniz dalğalarının tə'siri ilə sahilin yuyulub dağılması; 2. tib. sümük, diş və s. səthinin yeyilməsi).

Русско-азербайджанский словарь 

АБРАКАДАБРА →← АБРАЗИОННЫЙ

T: 0.079622635 M: 3 D: 3