(...ВИДНЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin ... şəkilli, ...oxşar, ...varı mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: шаровидный (kürəşəkilli), яйцевидный (yumurtaşəkilli).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.093969972 M: 1 D: 1