(...ВИДНЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin ... şəkilli, ...oxşar, ...varı mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: шаровидный (kürəşəkilli), яйцевидный (yumurtaşəkilli).

Русско-азербайджанский словарь 

(...ВОДСТВО) →← (...ВАЛЕНТНЫЙ)

T: 0.074419112 M: 3 D: 3