АБРАЗИВЫ

Мн. (ед. абразив м) xüs. abraziv materiallar (cilalayıcı, itiləyici və pardaxlayıcı materiallar).

Русско-азербайджанский словарь 

АБРАЗИОННЫЙ →← АБРАЗИВНЫЙ

T: 0.145151998 M: 3 D: 3