АБРАЗИВЫ

Мн. (ед. абразив м) xüs. abraziv materiallar (cilalayıcı, itiləyici və pardaxlayıcı materiallar).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.13763774 M: 1 D: 1