АБОРТИВНЫЙ

Прил. tib., biol. abortiv (hər hansı bir prosesin inkişafını, gedişini dayandıran); абортивные средства abortiv dərmanlar, abortiv vasitələr.

Русско-азербайджанский словарь 

АБРАЗИВНЫЙ →← АБОРТ

T: 0.071410716 M: 3 D: 3