АБОРТИВНЫЙ

Прил. tib., biol. abortiv (hər hansı bir prosesin inkişafını, gedişini dayandıran); абортивные средства abortiv dərmanlar, abortiv vasitələr.

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.15644613 M: 1 D: 1