АБОРДИРОВАТЬ

Сов. и несов. köhn 1. bilavasitə döyüş üçün gəmiləri bir-birinə yanaşdırmaq; 2. məc. (birisinin) yaxasından yapışmaq, (birisinə) hücum etmək.

Русско-азербайджанский словарь 

АБОРИГЕН →← АБОРДАЖНЫЙ

T: 0.103461447 M: 3 D: 3