АБОРДАЖ

М abordaj (bilavasitə vuruşmaq üçün gəmilərin bir-birinə yanaşdırılmasından ibarət qədim dəniz müharibəsi üsulu); брать (взять) на абордаж gəmiyə hücum etmək (yuxarıdakı üsul ilə).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.097716634 M: 1 D: 1