АБОРДАЖ

М abordaj (bilavasitə vuruşmaq üçün gəmilərin bir-birinə yanaşdırılmasından ibarət qədim dəniz müharibəsi üsulu); брать (взять) на абордаж gəmiyə hücum etmək (yuxarıdakı üsul ilə).

Русско-азербайджанский словарь 

АБОРДАЖНЫЙ →← АБОНИРОВАТЬСЯ

T: 0.094797498 M: 3 D: 3