(...ВАЛЕНТНЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin "valentli" mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: двухвалентный (ikivalentli).

Русско-азербайджанский словарь 

(...ВИДНЫЙ) →← (... МЕР)

T: 0.072248029 M: 3 D: 3