САНДАРАКОВЫЙ

Прил. səndərək -i(-ı); səndərəkdən hazırlanan; сандараковый лак səndərək lakı.

Русско-азербайджанский словарь 

САНДАРАЧНЫЙ →← САНДАРАК

T: 0.093959608 M: 3 D: 3