САНДАРАК

М мн. нет səndərək (Afrikada bitən sədərək ağacından hasil edilən ətirli qatran).

Русско-азербайджанский словарь 

САНДАРАКОВЫЙ →← САНДАЛЬНЫЙ

T: 0.088772317 M: 3 D: 3