САНАЦИЯ

Ж мн. нет 1. sağlamlaşdırma; 2. məc. yaxşılaşdırma, qaydaya salma.

Русско-азербайджанский словарь 

САНБАТ →← САНАТОРСКИЙ

T: 0.112462093 M: 3 D: 3