САМОЧИНСТВО

Ср köhn. qanunsuz iş (hərəkət); özbaşınalıq, başlı-başınalıq, hərki-hərkilik.

Русско-азербайджанский словарь 

САМОЧИНСТВОВАТЬ →← САМОЧИННЫЙ

T: 0.075170466 M: 3 D: 3