АБОЛИЦИОНИЗМ

М мн. нет tar. abolisionizm (hər hansı bir qanunun ləğvinə çalışan ictimai hərəkat).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.104456338 M: 1 D: 1