АБОЛИЦИОНИЗМ

М мн. нет tar. abolisionizm (hər hansı bir qanunun ləğvinə çalışan ictimai hərəkat).

Русско-азербайджанский словарь 

АБОЛИЦИОНИСТ →← АБЛАКТИРОВКА

T: 0.11229468 M: 3 D: 3