АБЛАКТИРОВАТЬ

Сов. и несов. budaqları yaxınlaşdıraraq peyvənd etmək.

Русско-азербайджанский словарь 

АБЛАКТИРОВКА →← АБЛАКТИРОВАНИЕ

T: 0.106662684 M: 3 D: 3