(... МЕР)

Mürəkkəb sözlərin "... ölçən"mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: секундомер (saniyəölçən), землемер (yerölçən).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.099088703 M: 1 D: 1