АБИССИНЕЦ

М (мн. абиссинцы) həbəş, həbəşistanlı.

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.10673026 M: 1 D: 1