АБИССАЛЬНЫЙ

Прил. coğr. abissal, dərin; абиссальная область abissal sahə (dənizlərin 1000 metrdən dərin olan yeri).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.17288838 M: 1 D: 1