АБИССАЛЬНЫЙ

Прил. coğr. abissal, dərin; абиссальная область abissal sahə (dənizlərin 1000 metrdən dərin olan yeri).

Русско-азербайджанский словарь 

АБИССИНЕЦ →← АБЗАЦ

T: 0.097842713 M: 3 D: 3