АБЗАЦ

М abzas (1. sətirbaşı; 2. mətnin bir sətrin başından sonrakı sətir başına qədər olan hissəsi).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.15334663 M: 1 D: 1