АБЕРРАЦИЯ

Ж aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayılma).

Русско-азербайджанский словарь 

АБЗАЦ →← АБЕРРАЦИОННЫЙ

T: 0.09321443 M: 3 D: 3