АБЕРРАЦИЯ

Ж aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayılma).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.156917193 M: 1 D: 1