АБДИКАЦИЯ

Ж iste'fa, əl çəkmə (taxtdan, mənsəbdən, vəzifədən və s.).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.128442109 M: 1 D: 1