АБДИКАЦИЯ

Ж iste'fa, əl çəkmə (taxtdan, mənsəbdən, vəzifədən və s.).

Русско-азербайджанский словарь 

АБЕРРАЦИОННЫЙ →← АББРЕВИАЦИЯ

T: 0.111494291 M: 3 D: 3